Trhací a destrukční práce GBT:

 • destrukce stavebních objektů z betonu, železobetonu
 • těžba a rozpojování nerostů v přísně chráněných oblastech
 • vytváření rýh, průchodů a prostupů v inženýrském stavebnictví
 • prohlubování studní

Výhody technologie GBT:

 • odpadá složitý schvalovací proces oproti komerčním trhavinám
 • minimální rozlet trhané horniny
 • 100x menší seismické účinky na okolí
 • destrukce lze provádět i v místech kde není možný přístup techniky - studny, šachty,
  sklepní prostory, kanály a jinde
 • nejefektivnější a nejlevnější destrukce v porovnání s ruční a strojní demolicí

 

 

 Ukázkové videa